Pokazać Przekazać 2020 online. Szkoła: Rzeczywistość Rozszerzona

Nauczyciele Pokazać Przekazać 2020 online. Szkoła: Rzeczywistość Rozszerzona 2020-07-09 17:30-19:30

„Samodzielny, ale nie samotny. Relacje w nauczaniu online” – webinarium poprowadzone przez ekspertów ze Szkoła Edukacji.  

Link do wydarzenia: Centrum Nauki Kopernik i Pokazać-Przekazać

Konferencja Pokazać – Przekazać jest corocznym spotkaniem osób, którym zależy na poprawie jakości edukacji. W 2019 roku przyglądaliśmy się roli nauczyciela w rzeczywistości XXI wieku, która, przynosząc zmiany społeczne i technologiczne, wymusiła zmiany w edukacji. W Polsce temat ten zyskał dodatkowy kontekst ze względu na napięcia w środowisku nauczycielskim związane ze strajkiem i kolejnym etapem wdrażania reformy szkolnictwa. W tym roku wybuchła pandemia. Ze tego względu tegoroczna konferencja Pokazać – Przekazać w roku 2020 zostanie przeniesiona do świata wirtualnego, a zamiast dwóch dni potrwa od początku lipca do końca sierpnia. Konferencja zostanie podzielona na trzy etapy różniące się intensywnością działań, czasem trwania oraz zaangażowaniem odbiorców.Pierwszy etap konferencji, który potrwa od 2 do 30 lipca, poświęcimy próbie zrozumienia, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Dyskusje, wywiady, webinaria i wykład posłużą nam do wymiany doświadczeń między uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół, władzami oświatowych i samorządowcami. 📍 Konferencja jest bezpłatna, chyba że dane webinarium wskazuje wymagany zakup biletu do udziału.

Drugi etap konferencji poświęcimy dyskusjom nad nowotworzonymi rozwiązaniami i inicjatywami edukacyjnymi, sposobami uczenia i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz otwartych zasobów edukacyjnych. Podczas pandemii różne środowiska (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie) zaadaptowały i rozpowszechniły skuteczne metody działania. Powstało wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw tworzonych przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządy. Chcemy lepiej poznać te rozwiązania i wspólnie je przetestować. Zrobimy to podczas sześciu warsztatów oraz giełdy inicjatyw, czyli spotkania z przedstawicielami projektów uruchomionych podczas pandemii.Podczas etapu trzeciego, czyli finału konferencji Pokazać – Przekazać, będziemy szukali odpowiedzi na pytanie: Do jakiej szkoły wrócimy od września – stacjonarnej, zdalnej, a może hybrydowej? Spróbujemy zaprojektować szkołę nową szkołę, szkołę przyszłości. Bez względu na rozwój sytuacji i decyzje władz przed nami szansa na nowy początek. Będziemy rozmawiać o wizjach edukacji w oderwaniu od tego, co znane. Wyjdziemy poza schematy, wsparci doświadczeniem tych, którzy szkołę tworzą na co dzień. Kluczowym zagadnieniem jest, czy potrafimy wykorzystać doświadczenie pandemii, do poprawy jakości edukacji?- * – * – * -Patronat Medialny nad PP2020 online objęły:Gazeta Wyborcza, Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, Edunews.pl – Portal o nowoczesnej edukacji i Superbelfrzy RP

Chcesz dodać wydarzenie?

Jeśli chcesz dodaj wydarzenie, wypełnij formularz klikając przycisk:

Wypełnij formularz

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu na:

edu@cdt.pl